Sertifikasyon

Listeye geri dön
İkiz serpantinli ısı eşanjörleri
Certification manual
Certification Manual
Documents
Technical Certification Rules

PROGRAMIN KAPSAMI

Ara Isı Transfer Ortamlı Isı Geri Kazanım Sistemleri (HRS-COIL) için Eurovent Sertifikalı Performans (ECP) programı kapsamı, EN 308:1997 standardının IIa kategorisine ("faz değişimi olmadan") karşılık gelen tüm ikiz serpantinli ısı eşanjörleri için geçerlidir.

Bu program, özel Eurovent Sertifikalı Performans programlarının mevcut olduğu Havadan Havaya Plakalı Isı Eşanjörleri (AAHE) veya Havadan Havaya Rejeneratif Isı Eşanjörleri (AARE) gibi diğer havadan havaya ısı eşanjörü tiplerini kapsamaz.

CERTIFY-ALL PRENSIBI

Bir şirket çift serpantinli ısı eşanjörleri programına katıldığında, başvuru sahibi/katılımcı tarafından program kapsamında kağıt veya elektronik katalog, fiyat listesi veya yazılım yoluyla son kullanıcılara, şartname hazırlayıcılara, ticaret şirketlerine, yüklenicilere tanıtılan tüm ısı geri kazanım sistemleri belgelendirilmelidir. Bu, Teknik Belgelendirme Kurallarına uygun olarak yapılır ve modüler serilerdeki tüm modelleri içerir. Çift serpantinli ısı eşanjörü programı için, tümünün belgelendirilmesi gerekliliği sadece Avrupa pazarı için değil, dünya çapında da geçerlidir ve Belgelendirme Kılavuzunda tanımlanmıştır.

ÜRÜN TİPİ

İkiz serpantinli ısı eşanjörleri, aynı zamanda serpantin etrafında çalışan sistemler veya ara ısı transfer ortamlı ısı geri kazanım sistemi olarak da bilinir, egzoz ve besleme havası akışları arasında termal enerji (hissedilebilir veya toplam) aktarmak için tasarlanmıştır. Bunu iki veya daha fazla ısı eşanjörü ve sıcaklık farkına bağlı olan bir ara ısı transfer ortamı vasıtasıyla yaparlar. 

Run around coil sistemleri tipik olarak binalardaki klima santrallerinde (AHU) ısıtma veya soğutma yüklerini azaltmak için ısı geri kazanım uygulamalarında kullanılır, ancak endüstriyel bir prosesin egzoz gazları gibi diğer uygulamalarda da kullanılabilirler. Uygulamalar geniş ve çeşitlidir ve konaklama, perakende, ticari, spor ve eğlence, eğitim, sağlık ve endüstriyel alanları içerir.

İkiz serpantin sistemi, egzoz serpantini olarak adlandırılan emiş havasındaki bir serpantin ile besleme serpantini olarak adlandırılan besleme havasındaki bir serpantinden oluşur ve bunlar pompalı bir boru sistemi ile birbirine bağlanır. Serpantinler çeşitli malzemelerden yapılabilir ve serpantin ile hava akımı arasında konveksiyon yoluyla ısı alışverişi sağlanır. Boru sistemi, geri kazanılan enerjiyi bir serpantinden diğerine aktarmak için bir ısı transfer ortamı görevi görür. Gelen besleme havasını önceden ısıtmak veya önceden soğutmak için tipik olarak bir su-glikol karışımı kullanır. Daha da önemlisi, bu sistemler hava akımlarını karıştırmaz. 

Çift serpantinli ısı eşanjörleri, enerji tüketimini düşürmek için sürdürülebilir bir yol sunar. Ancak, serpantinler arasındaki boru tesisatının uzunluğu enerji verimliliğini etkileyebilir. Bu nedenle, çift serpantinli sistemler, besleme ve dönüş hava akımlarının farklı alanlara yerleştirildiği ve plakalı veya döner ısı eşanjörlerinin bir seçenek olmadığı durumlarda ısı geri kazanımı için etkili bir çözüm sunar. 

TANIMLAR

Sertifikalı ürünlerimizi incelerken sertifikasyonla ilgili bir dizi teknik terimle karşılaşacaksınız. Aşağıdaki tanımlar, sertifikalı ürün dizinimizdeki arama kriterlerini açıklamaya yardımcı olur.

Ara Isı Transfer Ortamlı Isı Geri Kazanım Sistemleri programındaki sertifikalı ürün tipleri aşağıdaki ortak arama kriterlerine sahiptir. 

Marka
Üreticinin marka adı.

Düzenli
Bazı ortak özelliklere sahip modellerin listesi.

Modeli
Model adı.

Pitch Height Supply coil (Hatve Yüksekliği Besleme bobini)
Hatve yüksekliği, hava akışına dik olan Besleme Bobininin boru aralığı ile ilgilidir. Mm cinsinden ölçülür.

Pitch Depth Supply Coil (Hatve Derinliği Besleme Bobini)
Hatve derinliği, Besleme Bobininin hava akışı yönündeki sıra aralığı ile ilgilidir. Mm cinsinden ölçülür.

Tubes alignment Supply Coil (Tüpler hizalama Besleme Bobini)
Besleme Bobinindeki boruların hizalanmasıdır, seçenekler arasında sıralı veya kademeli yer alır.

Tube nominal OD Supply Coil (Tüp nominal dış çapı Besleme Bobini)
Besleme Bobininin boru nominal dış çapıdır. mm cinsinden ölçülür.

Number of rows min Supply Coil (Sıra sayısı min Besleme Bobini)
Besleme Bobinindeki minimum sıra sayısıdır. Sıra, hava akış yönüne dik açılı bir düzlemde bulunan bir boru kümesidir.

Number of rows max Supply Coil (Maksimum Besleme Bataryası sıra sayısı)
Besleme Bobinindeki maksimum sıra sayısıdır.

Number of tubes min Supply Coil (Tüp sayısı min Besleme Bobini)
Besleme Bobinindeki minimum boru sayısıdır.

Number of tubes max Supply Coil (Maksimum tüp sayısı Besleme Bobini)
Besleme Bobinindeki maksimum boru sayısıdır.

Finned length min Supply Coil (Kanatlı uzunluk min Besleme Bobini)
Besleme Bobininin minimum kanatlı uzunluğudur. Mm cinsinden ölçülür.

Finned length max Supply Coil (Kanatlı uzunluk maks Besleme Bobini)
Besleme Bobininin maksimum kanatlı uzunluğudur. Mm cinsinden ölçülür.

Fabrika ülkesi
Üretildiği ülke.

Fabrika şehri
Üretim şehri.

Yazılım versiyonu
Yazılım seçim aracının sürümü.

Yazılım adı
Yazılım seçim aracının adı.

 

Sertifikalı ürün dizinimiz aracılığıyla Twin Coils Heat Exchanger programımızdaki sertifikalı ürünleri arayın.

SERTİFİKALI ÖZELLİKLER

Aşağıdaki performans öğeleri sertifikalandırılmıştır:

  • Kuru Isı Geri Kazanım Verimliliği [%]
  • Standart hava yoğunluğunda hava tarafı basınç düşüşü [Pa]
  • Akışkan (su+%25 etilen-glikol karışımı) tarafı basınç düşüşü [kPa].

Sertifikalı ürün rehberimiz aracılığıyla Twin Coils Isı Eşanjörü programımızdaki sertifikalı ürünleri arayın

Twin Coils Heat Exchanger programına nasıl başvuracağınızı öğrenin.

💡 Bildiğim iyi oldu

Gelişmiş Arama Kriterleri işlevini kullanırken, besleme serpantininin hatve yüksekliği, besleme serpantininin hatve derinliği, besleme serpantininin boru nominal dış çapı, besleme serpantininin minimum kanatlı uzunluğu ve besleme serpantininin maksimum kanatlı uzunluğu ile arama yapabilirsiniz.

 

İkiz Serpantinli Eşanjör programımızda sertifikalı ürünleri arayın

ilgili makalelere bakın