Sertifikasyon

Listeye geri dön
Evaporatif Soğutma
Certification manual
Certification Manual
Documents
Technical Certification Rules

PROGRAMIN KAPSAMI

Evaporatif Soğutma (EC) için Eurovent Sertifikalı Performans (ECP) programı kapsamı, iklimlendirme amacıyla "havayı" soğutmayı amaçlayan üniteler için geçerlidir. Soğutma Kuleleri gibi buharlaştırma teknikleri kullanarak ısıyı ortam havasına geri göndermeyi amaçlayan adyabatik soğutucuları içermez. Bu program, aĢağıdaki gruplardaki buharlaĢtırmalı soğutma üniteleri için geçerli olduğundan üç alt programa ayrılmıĢtır:

 • Doğrudan BuharlaĢtırmalı Soğutma (DEC)
 • Dolaylı Evaporatif Soğutma (IEC)
  • Birincil dış hava ile
  • Dış ve oda havasının ayrılması ile
 • Evaporatif Soğutma Ekipmanı (ECE)
  • Su püskürtme sistemi
  • Islak ortam
  • Ultrasonik ünite.

Şirketler yukarıdaki belgelendirme alt programlarından herhangi birine katılmak için başvurabilirler. Tam program kapsamı ve istisnalar için lütfen Teknik Belgelendirme Kurallarını inceleyin.

ÜRÜN TİPİ

Evaporatif soğutma üniteleri havayı soğutmak için su buharlaşmasını kullanmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistemler soğutucu akışkan kullanmaz veya bir kompresöre dayanmaz, bu da onları sürdürülebilir ve enerji açısından verimli bir seçim haline getirir. Özellikle sıcak ve kuru bölgelerde etkilidirler. Aslında, iklim ne kadar kuruysa soğutma kapasitesi de o kadar yüksek olur. Bununla birlikte, özel uygulamalarda nemli iklimlerde de etkili olabilirler. Evaporatif soğutma tipik olarak binalarda iklimlendirme için kullanılır.

EC programı üç ürün tipine odaklanmaktadır:   

 • Doğrudan Buharlaştırmalı Soğutma (DEC)
 • Dolaylı Evaporatif Soğutma (IEC)
 • Evaporatif Soğutma Ekipmanı (ECE).

Doğrudan Evaporatif Soğutma
DEC üniteleri, bir fan ve fan motoru dahil olmak üzere bağımsızdır. Birincil işlevleri doymamış havanın hissedilebilir ısısını gizli ısıya dönüştürmektir. Doymamış hava kabine geçer ve burada ıslak bir ortam kullanılarak devridaim veya devridaim dışı suyun buharlaştırılması işlemiyle doğrudan neme maruz kalır. Hava akımı buharlaşan suya çarptığında hava soğutulur.

Dolaylı Evaporatif Soğutma
IEC üniteleri, bir ısı eşanjörü aracılığıyla başka bir hava akımını soğutmak için bir hava akımındaki buharlaşmayı kullanır. Bu, hava akımlarının karışmamasını sağlar ve birincil (besleme) hava akımına herhangi bir nem eklemez. Bu soğutma türü Durum A ve Durum B olarak sınıflandırılır.

Durum A: Entegre birincil ve ikincil hava geçişlerine sahip dolaylı bir evaporatif soğutucudur. Hem birincil hem de ikincil hava hareket ettirici cihazlarla sağlanır. Ürün konfigürasyonuna bağlı olarak, birincil ve ikincil hava için tek bir hava hareket ettirici cihaz kullanılabilir. Bu cihaz aynı zamanda tüm su dağıtımını, toplamayı ve pompa ve borularla birlikte devridaim sistemini de içerebilir. Bu tip, doğrudan buharlaştırmalı soğutucu ve yardımcı ısıtma ve soğutma bataryaları gibi diğer ısı ve kütle transfer cihazlarının kurulumu için hükümlere sahip olabilir. Bu ilave cihazlar bu sertifikasyon programı kapsamında değildir. Birincil hava her zaman dışarıdan çekilir. Tahliye edilen birincil havanın bir kısmı ikincil hava olarak kullanılabilir veya kullanılmayabilir (ASHRAE 143:2015 paketlenmiş dolaylı evaporatif soğutucu (paketlenmiş IECU) tanımı, syf3).

Durum B: Entegre birincil ve ikincil hava geçişlerine sahip ve hem birincil hem de ikincil hava hareket ettirici cihazlarla sağlanan paketlenmiş bir dolaylı evaporatif soğutma ünitesidir. Bu cihaz aynı zamanda pompa ve borularla birlikte tüm su dağıtım, toplama ve devridaim sistemini de içerir. Bu tip, doğrudan buharlaştırmalı soğutucu ve yardımcı ısıtma ve soğutma serpantinleri gibi diğer ısı ve kütle aktarım cihazlarının montajı için hükümlere sahip olabilir. Bu ek cihazlar bu standart kapsamında değildir (tanım ANSI/ASHRAE standardı 143-2015 sayfasından alınmıştır. 3 paketlenmiş dolaylı evaporatif soğutucu).

Evaporatif Soğutma Ekipmanı
Evaporatif Soğutma Ekipmanı, bir ana sistemde evaporatif soğutmayı sağlayan cihaz/üründür.

Evaporatif soğutma ekipmanı şunlar olabilir:

 • Bir su püskürtme sistemi
 • Islak bir ped/medya
 • Ultrasonik bir ünite.

Su püskürtme sistemi
Su püskürtme sistemi, basınçlandırma ekipmanı (örn. pompa) olsun veya olmasın, otomatik veya manuel olarak çalıştırılan bir akış kontrol kabini aracılığıyla su kaynağına bağlanan bir cihazdır. Su, suyu belirli bir alana dağıtan özel olarak tasarlanmış nozullara borulanır.

Islak pedler/medya
Islak ortam, cam elyaf kağıt, selüloz kağıt veya başka bir malzemeden oluklu levhalardan yapılmış bir üründür. Ortamdan geçen hava ıslak bir yüzeyle temas eder ve böylece suyun buharlaşmasını, soğumasını ve besleme havasını nemlendirmesini sağlar.

Ultrasonik ünite
Bir su haznesine daldırılmış bir veya daha fazla piezoelektrik dönüştürücü. Transdüser elektronik bir sinyali mekanik bir salınıma dönüştürür. Mekanik salınım su yüzeyine yönlendirilir ve burada ince bir sis oluşturur.

SERTİFİKALI ÖZELLİKLER

Aşağıdaki performans öğeleri onaylanmıştır:

Doğrudan Evaporatif Soğutma için:

 • Soğutma Kapasitesi [kW]
 • Hava Akışı [m3/h]
 • Buharlaşma Verimliliği [%]
 • EER
 • Su Tüketimi [l/h].

Dolaylı Evaporatif Soğutma için:

Durum A:

 • Toplam Soğutma Kapasitesi [kW]
 • Oda Soğutma Kapasitesi [kW]
 • Hava akışı [m3/h]
 • Soğutma Etkinliği [%]
 • Su Tüketimi [l/h]
 • Enerji Verimlilik Oranı (EER).

Durum B:

 • Toplam Soğutma Kapasitesi [kW]
 • Hava akışı [m3/h]
 • Islak termometre yaklaşım etkinliği [%]
 • Kuru termometre yaklaşım etkinliği [%]
 • Su Tüketimi [l/h]
 • Enerji Verimlilik Oranı (EER).

Evaporatif Soğutma Ekipmanı için:

 • Soğutma Kapasitesi [kW]
 • Buharlaşma Verimliliği [%]
 • EER
 • Su Tüketimi [l/h]
 • Islak Basınç düşüşü [Pa]
 • Kuru Basınç düşüşü [Pa].

Evaporatif Soğutma programına nasıl başvuracağınızı öğrenin.

ilgili makalelere bakın