Home
Aşağıdaki listeden bir Sertifikasyon Programı seçebilir ve programın kapsamı, tanımlar vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Sertifikalı ürünleri görün


 
Programın Kapsamı

Bu program iklimlendirme ve soğutma için kullanılan standart soğutma gruplarına uygulanır. Herhangi bir kompresör tipi ile çalışabilirler (hermetik, yarı hermetik ve açık), ancak yalnızca elektrikle çalışan gruplar dahil edilmiştir. Yalnızca AB tarafından onaylanmış soğutucu akışkanlar dikkate alınır. Çillerler hava soğutmalı, sıvı soğutmalı veya evaporatif soğutmalı olabilir. Ters çevrimli (ısı pompalı) gruplar soğutma ve ısıtma modunda onaylanacaktır. Program, kabul görmüş bağımsız laboratuvarların soğutma kapasite sınırlamasına sahip tüm çiller grupları kapsar.

Aşağıdaki üniteler sertifikasyon programının özellikle dışında tutulur:
- ana güç kaynağı elektrik motoru olmayan gruplar
- free cooling (serbest soğutma) derecelendirmeleri
- ısı geri kazanımı ve ters çevrimsiz ısı pompaları
- 60 Hz üniteler

Katılımcı Şirketler program kapsamındaki tüm üretim modellerini sertifikalandırmalıdır:

UygulamaMaksimum Kapasite
Hava Soğutmalı600 kW
Su Soğutmalı1500 kW
Orta salamura soğutması 300 kW
Alçak salamura soğutması 200 kW

 

Seçenek olarak daha yüksek kapasiteler de onaylanabilir.

Standart kapsamında üç uygulama mevcuttur:
- + 2°C ila + 15°C arasında çıkış soğuk su sıcaklığı ile, iklimlendirme
- + 3°C ila - 12°C arasında çıkış salamura sıcaklığı ile, orta salamura soğutması
- - 8°C ila - 25°C arasında çıkış salamura sıcaklığı ile, alçak salamura soğutması

Zemin ısıtma ve soğutması için özel bir uygulama da mevcuttur.

Tanımlar

2.1 Soğutma Grubu
Bir kompresör, bir evaporatör ile entegre ve uygun kontroller kullanarak, sıvı soğutmak üzere tasarlanmış fabrikasyon bir ünitedir.

2.2 Soğutma Kapasitesi
Sıvıdan soğutucu akışkana birim zamanda verilen ısı. Çillere giren ve çillerden çıkan sıvının entalpisindeki farkla sıvının kütlesel debisinin çarpımı olarak tanımlanır.

Not: Tümleşik pompaya(lara) sahip gruplarda, soğutma kapasitesi pompa çalışır durumda değilken hesaplanır.

2.3 Güç Girişi
Soğutma grubunun tanımlanan zaman aralığı içerisinde ortalama elektriksel güç girişi olup, şunlardan alınır:
a) kompresörün(lerin) çalışması için güç girişi (W);
b) tüm kontrol ve emniyet aygıtları ve soğutma devresinin (yağ pompası, soğutucu akışkan pompası vb.) doğru çalışması için gerekli aygıtlar da dahil ünitenin ilk hareket vericileri ve kumandalarının güç girişi (W);
c) hava soğutmalı ve evaporatif soğutmalı çillerlere yönelik fanlar için güç (W) (EN 14511'de tanımlandığı şekilde düzeltilmiş harici statik basınç ile);
d) evaporatif soğutmalı üniteler için püskürtme pompasının gücü (W).

Not: Tümleşik pompaya(lara) sahip soğutma gruplarında, pompa(lar) tarafından absorbe edilen güç girişi dahil değildir.

2.4 Enerji Verimlilik Oranı (EER)
Soğutma kapasitesinin ünitenin güç girişine oranı.

2.5 Kısmi Yük
Kısmi kapasitede çalışma

2.6 Yük oranı (iklimlendirme çillerlerinin soğutma modu için LR olarak gösterilir)
Kısmi kapasite ve azaltılmış kondenser giriş suyu veya hava sıcaklığında soğutma kapasitesinin aşağıda belirtilen standart test koşullarındaki soğutma kapasitesine oranı:
- Hava soğutmalı gruplar için:
1. Çıkış su sıcaklığı 7 °C'ye ayarlanır
2. Evaporatör su debisi standart test su debisine eşittir
3. Hava akış debisi grup tarafından kontrol edilir

- Su soğutmalı gruplar için:
1. Çıkış su sıcaklığı 7 °C'ye ayarlanır
2. Evaporatör ve kondenser su akış debisi standart test su akış debilerine eşittir
3. Kondenser su debisi çiller tarafından kontrol edilir. Grubun kondenser su debisini kontrol etmemesi durumunda, kondenser su debisi standart test su debisine eşit olacaktır.

2.7 ESEER (yalnızca iklimlendirme çillerlerinin soğutma modu için)
Avrupa Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı (ESEER), EER'nin değişimi için kısmi yük oranı ve hava veya su giriş kondenser sıcaklığı değişiminin hesaba katılmasını sağlayan ağırlıklı bir formüldür.

2.8 Isıtma Kapasitesi
Ters çevrim çalışmada, soğutucu akışkandan sıvıya birim zamanda verilen ısı.

Not: Tümleşik pompaya(lara) sahip soğutucularda, ısıtma kapasitesi pompa çalışır durumda değilken hesaplanır.

2.9 Performans Katsayısı (COP)
Isıtma kapasitesinin ünitenin güç girişine oranı.

2.10 Evaporatör üzerindeki sıvı basıncı düşmesi
Evaporatörün giriş ve çıkışı arasındaki soğutulmuş sıvı dahili basınç farkı.

2.11 Kondenser üzerindeki sıvı basıncı düşmesi
Kondenserin giriş ve çıkışı arasındaki kondenser sıvısı dahili basınç farkı.

2.12 Mevcut Basınç
Entegre pompalı üniteler için mevcut sıvı basıncı.

2.13 Kondenser üzerindeki hava basınç kaybı
Kondenserin giriş ve çıkışı arasındaki kondenser havası dahili basınç farkı.

2.14 A-ağırlıklı ses gücü seviyesi
Hava soğutmalı gruptan yayılan ses gücü seviyesi.

Test Gereklilikleri

Standart Test Koşullarında standart değerler sağlanır ve aşağıdaki standartlara uygun testlerle doğrulanır:

3.1 Soğutma ve Isıtma kapasitesi
EN 14511
"Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları".

3.2 Ses gücü seviyesi
ISO 9614
"Ses basıncı kullanarak gürültü kaynaklarının ses şiddetinin saptanması".
ISO 3744
"Ses basıncını kullanarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin belirlenmesi - Esas olarak bir yansıtma düzlemi boyunca açık bir alanda kullanılan mühendislik metodu".

3.3 Büyük ekipmanların akustik testi :
EUROVENT 8/1
"Açık Alanlarda veya Büyük Odalardaki Makine ve Ekipmanların sert yansıtıcı düzlem üzerinde Akustik Ölçümleri".

Değerlendirme gereklilikleri

Kapasite testleri Standart Değerlendirme Koşulları için aşağıdaki Tablo'ya bakınız:


Sıcaklıklar
SoğutmaIsıtma
UygulamaKod Evaporatör Kondenser Evaporatör Kondenser 
İklimlendirmeLCP/A../AC
Hava / Su
12/735a 40/457(6)
LCP/W../AC
Su / Su
12/730/3540/4510/b
LCP/W../AC-MB
Su / Salamura
12/7
30/35
40/45
0/-3
LCP/T../AC
flash ekonomizersiz
12/745-40c--
LCP/T../AC
flash ekonomizerli
12/745d--
Orta salamura soğutması
LCP/A../MB
Hava / Su
0/-535a40/45 7(6)
LCP/W../MB
Salamura / Salamura veya Salamura / Su
0/-5
30/35
40/45
10/b
LCP / T../MB
flash ekonomizersiz
0/-545-40b
--
LCP/T../MB
flash ekonomizerli
0/-5
45d- -
Alçak salamura soğutmasıLCP/A../LB
Hava / Su
-10/-15
35a
40/45
7(6)
LCP/W../LB
Salamura / Salamura veya Salamura / Su
-10/-1530/35
40/45
10/b
LCP/T../LB
flash ekonomizersiz
-10/-1545-40b
--
LCP/T../LB
flash ekonomizerli
-10/-15
45d-
-
Zemin soğutma-ısıtma
LCP/A../CHF
Hava / Su
23/18
35a
30/35
7(6)
LCP/W../CHF
Su / Su
23/1830/35
30/3510/b
LCP/W../CHF-MB
Salamura / Salamura veya Su / Salamura
23/1830/35
30/350/-3
a Kuru termometre
b Soğutma modu ile aynı su akışı ile ölçüm
c Sıcaklık, kompresör deşarj basıncına karşılık gelir (kabarcıklanma noktası) - genleşme valfindeki sıvı
d Sıcaklık, kompresör deşarj basıncına karşılık gelir
Onaylanan Karakteristikler

Soğutma Gruplarının aşağıdaki karakteristikleri Standart Değerlendirme Koşullarında ve Eurovent tarafından seçilen Uygulama Değerlerinden birisinde doğrulanır:

a) soğutma kapasitesi
b) enerji verimliliği (EER)
c) Avrupa Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı (ESEER)
d) soğutmada, evaporatördeki su basıncı düşmesi veya mevcut basınç
e) soğutmada, kondenserdeki su basıncı düşmesi veya mevcut basınç
f) ters çevrimli ünite için ısıtma kapasitesi
g) performans katsayısı (COP)
h) ısıtmada, evaporatördeki su basıncı düşmesi veya mevcut basınç
i) ısıtmada, kondenserdeki su basıncı düşmesi veya mevcut basınç
j) Hava Soğutmalı Üniteler için A-ağırlıklı ses gücü

Kısmi Yük Sertifikasyonu ve ESEER hesaplaması

Çiller gruplar genellikle yıl boyunca  sınırlı bir süre tam yükte çalışırlar. 
Bu nedenle, kısmi yük performansı gerçeğe çok daha yakındır ve Eurovent, tam yük verimliliği ile birlikte, grupların yıllık ortalama kısmi yük verimliliğini de sertifikalandırmaya karar vermiştir.

Kısmen Avrupa Komisyonunun SAVE Programı tarafından desteklenen bir çalışma yapılmış ve ESEER (Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı) şeklinde adlandırılan bir indeks tanımlanmıştır.
ABD'de ARI (İklimlendirme ve Soğutma Enstitüsü) tarafından kullanılan IPLV (Entegre Kısmi Yük Değeri)'ne benzer bu endeks, soğutma gruplarının Avrupa genelinde ortalama kullanımını saptamak üzere, hava durumu verileri, bina yük karakteristikleri, çalışma saatleri vb. bir takım parametreleri hesaba katar. Bu nedenle, ESEER, iki grubun ortalama verimliliğini karşılaştırmak üzere, tam yük EER'ye göre daha realistik bir araçtır. Bununla birlikte, ESEER'nin belirli bir coğrafi konumda özel bir kullanıma yönelik olarak tam enerji sarfiyatını hesaplamak için kullanılamayacağı hatırda bulundurulmalıdır.

SEER'i hesaplamak için, %25, %50 ve %75 olmak üzere üç kısmi yük EER, tam yük EER ile birleştirilir.  Bu küresel değer, tam yükte standart koşullara yönelik soğutma kapasitesi ve güç girişi ile birlikte, sertifikalandırılan ürünlerin Eurovent Rehberinde yayınlanır.  Avrupa için çalışma sıcaklıkları ve ortalama ağırlık katsayıları aşağıdaki Tablo'da verilmiştir.

Hesaplama yöntemi, sabit kısmi yükte çalışamayan soğutucular için kurulmuştur.

Hava soğutmalı ve su soğutmalı gruplar için Avrupa'da geçerli ESEER sıcaklık ve katsayıları:


ESEER parametreleri
Kısmi Yük OranıHava sıcaklığı
(°C)
Su sıcaklığı
(°C)
Ağırlık katsayıları
1003530 3 %
75302633 %
50252241 %
25201823 %
ESEER aşağıdaki şekilde hesaplanır:
ESEER = A.EER100% + B.EER75% + C.EER50% + D.EER25%
Kullanılan ağırlıklandırma katsayıları:
A = 0.03 ; B = 0.33 ; C = 0.41 ; D = 0.23
Ekipmanların Sınıflandırılması

Program

Kod

Soğutma Tipi

Kod

Sistem

Kod

İşletim

Kod

Kanal

Kod

Kompresör

Kod

Soğutma Grupları

LCP

Hava Soğutmalı

A

Paket

P

Yalnızca soğutma

C

Kanallı

D

Santrifüj

C

Su Soğutmalı

W

Split

S

Ters Çevrim (ısı pomp.)

R

Kanalsız

N

Diğer

O

Enerji verimliliği sınıflandırması

Eurovent Enerji Verimliliği Sınıflarının amacı her bir Soğutma Grubu tipi için en iyi ünitelerin seçimini kolaylaştırmaktır. Sınıflandırma tamamen isteğe bağlı olup, Avrupa Direktifi ile alakalı değildir.

Herhangi bir etiket kullanılmayacağından, "etiketleme" değildir. Soğutma Gruplarının enerji verimliliği kataloglarda ve mevcut Sertifikalı Ürünlerin Eurovent Rehberi'nde "Eurovent Class A" veya "Eurovent Class B" şeklinde gösterilir.

Eurovent sertifikasyonuna sunulan mevcut soğutma gruplarına dayalı olarak, sınıflar arasında aşağıdaki değerler tanımlanmıştır:

Soğutma Modu
EER SınıfıHava SoğutmalıHava Soğutmalı KanallıHava Soğutmalı ZeminSu SoğutmalıSu Soğutmalı Zemin Uzak Kondenser
A≥ 3.1
≥ 2.7≥ 3.8
≥ 5.05
≥ 5.1
≥ 3.55
B2.9 - 3.1
2.5 - 2.7
3.65 - 3.8
4.65 - 5.05
4.9 - 5.1
3.4 - 3.55
C2.7 - 2.9 2.3 - 2.5
3.5 - 3.65
4.25 - 4.65
4.7 - 4.9
3.25 - 3.4
D2.5 - 2.7
2.1 -2.33.35 - 3.5
3.85 - 4.25
4.5 - 4.7 3.1 - 3.25
E2.3 - 2.5
1.9 - 2.1
3.2 - 3.35
3.45 -- 3.85
4.3 - 4.5
2.95 - 3.1
F2.1 - 2.3
1.7 - 1.9
3.05 - 3.2
3.05 - 3.45
4.1 - 4.3
2.8 - 2.95
G< 2.1< 1.7
< 3.05
< 3.05< 4.1
< 2.8

Isıtma Modu
COP SınıfıHava SoğutmalıHava Soğutmalı Kanallı Hava Soğutmalı ZeminSu SoğutmalıSu Soğutmalı Zemin
A≥ 3.2 ≥ 3.0 ≥ 4.05 ≥ 4.45 ≥ 4.5
B3.0 - 3.2
2.8 - 3.0
3.9 - 4.054.15 - 4.45
4.25 - 4.5
C2.8 - 3.0
2.6 - 2.8
3.75 - 3.9
3.85 - 4.15
4.0 - 4.25
D2.6 - 2.8
2.4 - 2.6
3.6 - 3.75
3.55 - 3.85
3.75 - 4.0
E2.4 - 2.6
2.2 - 2.4
3.45 - 3.6
3.25 - 3.55
3.5 - 3.75
F2.2 - 2.4
2.0 - 2.2
3.3 - 3.45
2.95 - 3.25
3.25 - 3.5
G< 2.2
< 2.0
< 3.3
< 2.95
< 3.25

"Alçak gürültülü" soğutma grupları için, ilgili sınıf maksimum fan hızında çalışmaya karşılık gelir. Daha düşük fan hızlar için de aynı sınıf kullanılır. Sınıflandırma tam yük çalışmada brüt EER ve COP'la alakalıdır.
Chiller Selector (Grup Seçici)

Verilen bir uygulama için uygun soğutma grubunu seçmek ve gerekliliklerinizi karşılayan gruplara yönelik performans ve satın alma bilgilerini gösteren bir rapor oluşturmak üzere Chiller Selector (Grup Seçici)'yi kullanın. Mevcut gruplar Enerji Verimlilik Oranı (EER) değerine göre azalan sırada listelenir.
http://www.thelcon.gr/Selector.aspx
http://www.thelcon.gr/Chillers%20Module%20Help%20Guide.pdf


Rehberde kullanılan semboller

 PcBrüt soğutma kapasitesikW 
 PhTers çevrimli üniteler için brüt ısıtma kapasitesikW
 Pe(c)Soğutma modunda etkin güç girişikW
 Pe(h)Isıtma modunda etkin güç girişikW
 DpSu basıncı düşmesikPa
 ApMevcut basınçkPa
 LwA-ağırlıklı ses gücü seviyesi  dB(A)
 MPSAna Güç Beslemesi 
 EERBrüt Enerji Verimlilik Oranı 
 COPBrüt Performans Katsayısı 
Reference documents


Certification Manual 13th (Novembre 2016)
Referans belgeler


OM-3-2018


RS 6C003-2018 rev1


RS 6C003A-2018