Home
Aşağıdaki listeden bir Sertifikasyon Programı seçebilir ve programın kapsamı, tanımlar vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Sertifikalı ürünleri görün


 
Air Coolers

Tanımlar

Soğuk Oda Evaporatörleri
Havadaki ısıyı soğutucu akışkana veya sıvıya aktaran, soğutucu akışkan dağıtma ve toplama boruları (kollektörler) içeren bir veya daha fazla fan ve bir bataryadan oluşan soğutma sistemi bileşeni.

Standart kapasite
Standart sıcaklık koşullarına yönelik soğutma kapasitesi (kuru koşullar).

Nominal kapasite
Sabit bir oranla çarpılan standart kapasite (yaş koşullar).


Fan gücü
Fan motoru tarafından çekilen elektrik gücü

Test Gereklilikleri

Performanslar
Standart Değerlendirme Koşullarında standart değerler saptanacaktır. Tüm standart performans değerleri aşağıdaki standarda uygun olarak uygulanan testlerle doğrulanacaktır:
EN 328: Soğutma için zorlanmış taşınımlı soğuk oda evaporatörleri - Performansları belirlemek için test prosedürü.

Değerlendirme Gereklilikleri

EN 328'e göre aşağıdaki standart koşullar kullanılır:

Soğutucu akışkanlar için standart koşullarHava giriş sıcaklığı
(°C)
Buharlaşma Sıcaklığı
(°C)
SC1+ 100
SC20- 8
SC3- 18- 25
SC4- 25- 31


Sıvılar için standart koşullarHava giriş sıcaklığı
(°C)
Sıvı Sıcaklığı
(°C)
SC6+ 16+ 4
SC70- 10
Niteleyici testler, seçim verilerinin belirlendiği buharlaşma sıcaklık aralığına dayalı bir veya iki standart koşulda yapılır.

Onaylanan Karakteristikler

Soğuk Oda Evaporatörlerinin aşağıdaki karakteristikleri onaylanır:

 • Standart kapasite 
 • Fan gücü  
 • Hava debisi
 • Yüzey alanı  
 • Sıvı tarafı basınç kaybı (yalnızca sıvılar için)
Verilerin teknik yazında gösterilmesi

5.1 Kuru kapasiteler ve yaş kapasiteler

Standart kapasiteler, soğutucu yüzeyinde yoğuşma veya buz oluşumu olmaksızın, standart sıcaklık koşullarında ölçülür.
Katılımcı, uygulama koşullarına (yaş veya buz tutmuş) yönelik olarak nominal kapasiteleri teknik yazınında belirtme hakkına sahiptir. Bu durumda, teknik yazınında standart kapasiteleri belirtmek zorunda değildir.
Nominal kapasiteler standart sıcaklık koşullarıyla alakalıdır ve aşağıdaki Tablo'ya uygun olarak hesaplanmalıdır.
Tablo'da bu oranlara ilişkin nispi nemlilik de (RH) gösterilmektedir.

KoşullarRH (%)Islak artırma faktörü
(Nominal kapasite / Standart kapasite Oranı)
SC1851.35
SC2851.15
SC3951.05
SC4951.01

Onaylanan bir aralık için, kullanılan test koşullarıyla alakalı oranlar ve koşullar, nominal kapasitelerin verildiği tüm teknik yazında belirtilecektir.

Katılımcı, hava giriş sıcaklıklarına dayalı ve nominal kapasitelerle alakalı olduğu sürece, diğer sıcaklık koşulları ve nispi nemliliklere yönelik seçim kapasitelerini yayınlamakta serbesttir.

Seçim kapasitelerinin onaylanmamış olduğunu açıkça belirtecektir.


5.2 DT1

Nominal kapasiteler giren hava sıcaklığına dayalı olmalıdır. Avrupa standardında test koşulları DT1'e dayalıdır (DT1= evaporatöre giren hava sıcaklığı ile evaporatör çıkışındaki doymuş soğutucu akışkan basıncına karşılık gelen sıcaklık arasındaki fark).

Bu nedenle, kitapçık, broşür vb.de yer alan nominal kapasitelerin DT1'e dayalı olması kararlaştırılmıştır.

Önemli sayıda imalatçı nominal kapasiteleri tanımlamak üzere hala Dtm kullandığından, bu husu Sektör için büyük bir değişimi ifade eder (Dtm= evaporatöre giren ve çıkan hava sıcaklığı ortalaması ile evaporatör çıkışındaki doymuş soğutucu akışkan basıncına karşılık gelen sıcaklık arasındaki fark).

Referans sıcaklık olarak giren hava sıcaklığının kullanılması beslenen kapasitenin kontrolünü kolaylaştırır.  DT1'de, test edilen kapasite ile kitapçık, broşür vb.de kullanılan nominal kapasite arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur.

Sertifikasyon programı içerisindeki tüm katılımcılar, kapasite gösteriminin tek biçimli olması bakımından DT1'i kullanacaktır.

UYARI!                                                                                                                                                                                                                                                                             DT1 = 8K'deki kapasiteyi Dtm = 8K'daki kapasite ile kıyaslamayın.

Örneğin:
Havayı, -8°C'lik bir buharlaşma sıcaklığı ile 0°C'den -3°C'ye soğutan bir hava soğutucu ünitesi DT1 = 8K'da çalışırken, Dtm'de bu değer 6,5K'dır. 
Dtm = 8K'da aynı soğuk oda evaporatörü için kapasite en az %25 daha yüksek olacaktır. Bu bir gösterim meselesidir, çünkü ünite aslında aynı soğuk oda evaporatörüdür


Rehberde kullanılan semboller

Pc nomNominal kapasite (yaş koşullar)kW
SC 1, 2,3 or 4Standart Koşullar
PeFan motoru güç girişikW
MPSAna Güç Beslemesi

Air Cooled Condensers

Tanımlar

Cebri konveksiyonlu hava soğutmalı soğutucu akışkan kondenseri
Fanlar yardımıyla mekanik olarak dolaştırılan havaya ısıyı  vererek, soğutucu akışkan buharını yoğuşturan bir soğutma sistemi bileşeni

Ürün yelpazesi
Bazı ortak özelliklere sahip model listesi

Standart kapasite
Soğutucu akışkan tarafından standart sıcaklık koşullarında geri çevrilen toplam ısı akışı

Fan gücü
Fan motorları tarafınan çekilen elektrik gücü

Hava debisi
Kuru ve temiz hava ile hava akışı

A-ağırlıklı ses gücü seviyesi
Kondenser tarafından üretilen ve decibel cinsinden ifade edilip, standart prosedürlere göre tartılan ses gücü

Enerji oranı
kW cinsinden sertifikalı nominal kapasitenin, fan motorlarının standart ölçüm şartlarında toplam sertifikalı güç girişine bölümü

Test Gereklilikleri

Performans karakteristikleri
Standart performans değerleri aşağıdaki standarda uygun olarak uygulanan testlerle doğrulanacaktır:
EN 327: Cebri konveksiyonlu hava soğutmalı soğutucu akışkan kondenserlerinin performansını saptamaya yönelik test prosedürleri

Ses gücü seviyeleri aşağıdaki uluslararası standartlardan birisi kullanılarak saptanacaktır:
ISO 3741: Çınlama odalarında geniş-bant kaynaklara yönelik hassas yöntemler
ISO 3744: Yansıtıcı bir düzlem boyunca açık alan şartları için mühendislik yöntemleri
ISO 3745: Yankısız ve yarı yankısız odalar için hassas yöntemler
ISO 9614-1: Ses basıncı kullanarak gürültü kaynaklarının ses şiddetinin saptanması.

Onaylanan Karakteristikler

Cebri konveksiyonlu hava soğutmalı soğutucu akışkan kondenserlerinin aşağıdaki karakteristikleri onaylanacaktır:

 • Standart kapasite
 • Fan güç girişi
 • Enerji sınıfı 
 • Hava debisi  
 • A-ağırlıklı ses gücü seviyesi
 • Yüzey Alanı
Rehberde kullanılan semboller

TDGiren hava sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı arasındaki farkK
Y / D speedHız
PcNominal kapasite (yaş koşullar)kW
w / wg (index)
PeFan motoru güç girişikW
REnerji oranı td>
Lp@10mSes Gücü SeviyesidB(A)
LwSes Gücü SeviyesidB(A)
MPSAna Güç Beslemesi

Dry Coolers

Tanımlar

Cebri Konveksiyonlu Kuru Soğutucular
Fanlar yardımıyla mekanik olarak dolaştırılan havaya ısıyı geri vererek, sıvıyı soğutan bir soğutma sistemi bileşeni

Ürün yelpazesi
Bazı ortak özelliklere sahip model listesi

Standart kapasite
Sıvı tarafından standart sıcaklık koşullarında çevreye verilen toplam ısı akışı

Fan gücü
Fan motorları tarafından çekilen elektrik gücü

Hava debisi
Kuru ve temiz hava ile hava debisi

A-ağırlıklı ses gücü seviyesi
Kuru soğutucu tarafından üretilen ve decibel cinsinden ifade edilip, standart prosedürlere göre tartılan ses gücü.

Test Gereklilikleri

Performans karakteristikleri - Standart performans değerleri aşağıdaki standarda uygun olarak uygulanan testlerle doğrulanacaktır:
EN 1048: Cebri konveksiyonlu su soğutma gruplarınının performansını saptamaya yönelik test prosedürleri

Ses gücü seviyeleri aşağıdaki uluslararası standartlardan birisi kullanılarak saptanacaktır:
ISO 3741: Çınlama odalarında geniş-bant kaynaklara yönelik hassas yöntemler
ISO 3744: Yansıtıcı bir düzlem boyunca açık alan şartları için mühendislik yöntemleri
ISO 4745: Yankısız ve yarı yankısız odalar için hassas yöntemler
ISO 9614-1: Ses basıncı kullanarak gürültü kaynaklarının ses şiddetinin saptanması

Onaylanan Karakteristikler

Cebri Konveksiyonlu Soğutma Gruplarının aşağıdaki karakteristikleri onaylanacaktır:

 • Standart kapasite  
 • Fan güç girişi  
 • Enerji sınıfı  
 • Hava debisi
 • Sıvı tarafı basınç düşmesi  
 • A-ağırlıklı ses gücü seviyesi  
 • Yüzey alanı
Rehberde kullanılan semboller

Y / D speedrpm
PcNominal kapasite (yaş koşullar)kW
DpBasınç düşmesikPa
w / wg (index)
PeFan motoru güç girişikW
REnerji oranı td>
Lp@10mSes Gücü SeviyesidB(A)
LwSes Gücü SeviyesidB(A)
MPSAna Güç Beslemesi

Reference documents


CM 12th (November 2015)
Reference documentsOM-2-2011RS 7/C/005-2012