Home
Aşağıdaki listeden bir Sertifikasyon Programı seçebilir ve programın kapsamı, tanımlar vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Sertifikalı ürünleri görün


 
Programın Kapsamı

Eurovent Damla Tutucular Sertifikasyon Programı evaporatif su soğutma ekipmanları için kullanılan Damla Tutucuların (DE) belirli referanslarına yöneliktir.

Tanımlar

Damla Tutucu: Ünite hava akışı içerisine girip, ekipmanı terk edebilecek dolaşan su miktarını azaltmak için kullanılan, eylemsiz su damlacığı sıyırma aygıtları

Evaporatif soğutma ekipmanı: Isı transferi maksadıyla su serpmesi yapan ve havada su zerrecikleri üreten ekipmanlar

Sürüklenme Oranı: Sürüklenme hacimsel debisinin, hava akışı içerisine sürüklenen ve damla tutucu deşarjında mevcut olan dolaşan su debisine oranı olup, yüzde olarak ifade edilir.

Kaçış hava hızı: Sürüklenme kayıplarının damla tutucunun herhangi bir noktasında görünür durumda olabildiği, m/sn cinsinden ifade edilen hava hızı.

Test Gereklilikleri

Tüm standart değerler Soğutma Teknolojisi Enstitüsü test yönetmeliği ATC-140'a uygun olarak uygulanan izokinetik testlerle doğrulanacaktır. Ölçümler hava akışının damla tutucuları terk ettiği 1.5 metre aşağı akış yönünde yapılacaktır.

Onaylanan Karakteristikler

  • Sertifikalandırılmış bir damla tutucu, Eurovent Değerlendirme Standardına göre test edildiğinde, %0.01'den daha az ya da eşit bir sürüklenme oranı üretmiştir.
  • Bu değer damla tutucunun uygun montajı ve bakımına, ve imalatçının talimatlarına uyulmasına bağlıdır.
  • Kaçış hızı yalnızca bilgi için verilmiştir.
Reference documents


CM 12th (November 2015)
Reference documentsOM-14-2009RS 9/C/003-2009