Home
Aşağıdaki listeden bir Sertifikasyon Programı seçebilir ve programın kapsamı, tanımlar vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Sertifikalı ürünleri görün


 
Belgelendirmenin içeriği

Eurovent Soğutma Kuleleri için Belgelendirme Programı, açık devre soğutma kuleleri ürün yelpazesine (veya ürün türüne) dahil ürünler için geçerlidir.

ECC'nin, belgelendirme uyumluluğu için, CTI'ın Isıl Performans Belgelendirmesi STD-201(son sürüm)'i kullanmak üzere, ABD merkezli, Soğutma Teknolojileri Enstitüsü (Cooling Technology Institute) CTI (kuruluşu 1950) ile ortak bir düzenlemesi bulunmaktadır.

ECC belgelendirmesine, CTI STD-201 ile uyumluluk halinde, hak kazanmak ve belgeyi korumak için, üç önemli adım bulunmaktadır. Bunlar: 1 - Belgelendirme prosedürü, 2 - Tekrar prosedürü ve 3 - Fabrika denetimi *.

*Fabrika denetimi, CTI STD-201'e ek olarak getirilmiş bir kapsam maddesidir. Bölüm III'te detaylı olarak anlatılacaktır.

Test gereksinimleri

a. Belgelendirme prosedürü

Belgeye hak kazanmak için, imalatçı; ECC tarafından seçilmiş bağımsız ajansa, CTI STD-201'le uyumlu her ürün yelpazesi için, doldurduğu bir Veri Tutanağı (Data of Record (DOR)) ve performans çizelgesi sunmalıdır. Bir ürün performans aralığı analizi, bağımsız ajans tarafından yapılacak ve her ürün yelpazesinden bir model, ısıl performans testini desteklemek için ajansça seçilecektir.

Bu testler, yaş termometre sıcaklığı ve ısıl test şartları CTI STD-201'de belirtilmiş sınırlar (bkz. Bölüm IV) içindeyken; iklim kontrollü ortamlı bir test laboratuvarında; imalatçının sahip olduğu bir açık hava test tesisinde, bağımsız bir enstitüde veya ünitenin kurulu olduğu uygun bir sahada (ünitenin, denetim tarihine göre, 12 aydan daha eski olmaması koşuluyla) yapılabilir.

Bağımsız ajans, ECC'ye bir test raporu gönderecek, bu rapor daha sonra, test sonucuyla beraber imalatçıya iletilecektir. Not: Tüm laboratuvar veya saha testleri, CTI Test Kodu ATC-105'in en son sürümü hükümlerine uymalıdır.

b. Tekrar prosedürü

Isıl performans uygunluğu yıllık olarak,  ECC tarafından seçilen bağımsız bir test kuruluşu tarafından ürün yelpazesi başına bir model test edilerek doğrulanır. İlk yapılan belgelendirme testinde olduğu gibi, herhangi bir ünite, denetim tarihine göre, 12 aydan daha eski olmamalıdır.

Eğer imalatçı, herhangi bir yıl süresince, belgelendirdiği yelpazede herhangi bir değişiklik yaparsa ya da yeni bir ürün yelpazesini belgelendirmek isterse; güncellenmiş bir Veri Tutanağı (DOR) göndermelidir. Bu ürün yelpazesi / modelleri için, belgelendirme süreci tekrar edilir.

Fabrika denetimi

Denetimin amacı şunlardır:

 • Başvuru sahibinin, ilgili her fabrikada, donanımı, sunmuş olduğu Veri Tutanağı(DOR)'na uygun olarak imal ettiğini doğrulamak; eğer belgelendirilmiş yelpazedeki ürünler fabrikada gözlemlenemiyorsa, o fabrikada üretilmiş ve o sene satılıp sahada kurulmuş modelleri denetlemek;
 • Fan, dolgu malzemesi, fıskiyeler vb. birleşenlerin, bölgesel tedarik farkları açısından ortaya çıkabilecek sorunları tanımlamak.

Satın alma teknik özellikleri, aşağıdaki birleşenler için, sunulmuş olan Veri Tutanağı'na uymalıdır:

 • Fanlar;
 • Dolgu veya eğer kendileri imal ediyorlarsa dolgu için hammadde (ör PVC veya PP);
 • Damla tutucular;
 • Hava giriş panjurları.

Ek olarak, aşağıdaki maddeler, denetleme sırasında kontrol edilecektir:

 • Etiketteki model numarası;
 • Dış ölçüler;
 • Motor kapasitesi;
 • Tahrik birleşimi / çevrim oranı;
 • Fan tipi (marka ve model), malzeme, kanat sayısı;
 • Dolgu tipi, malzemesi, katman sayısı, kanat sayısı;
 • Kulenin geometrisi;
 • Su dağıtım tasarımı, fıskiye tipi ve sayısı;
 • Damla tutucu tipi, malzemesi;
 • Veri dosyasındaki fiziksel özellikler.
Belgelendirilen özellikler

Belgelendirilmiş ısıl çalışma şartlarının aralığı, CTI-STD-201'de belirtilen belgelendirilmiş özelliklerin ötesine geçmemelidir, bunlar:

 • Giriş yaş termometre sıcaklığı: - 12,8°C'den 32,2°C'ye (55°F'den 90°F'ye)
 • Soğutma aralığı > 2,2°C (4°F)
 • Soğutma yaklaşımı > 2,8°C (5°F)
 • Proses akışkanı sıcaklığı < 51,7°C (125°F)
 • Barometrik basınç: - 91,4'ten 105,0 kPa'ya (27 inçten 31 inç Hg'ye)

Soğutma kulelerinde belgelendirme testleri, proses sıvısının ölçülen akış hızı, soğutma kulesi modeli için yayınlanan akış hızı sınırlarının orta noktasından % 60 daha az ya da % 140 daha fazla olmayacak şekilde yapılmalıdır.

Belgelendirme testleri sırasında ürün, imalatçının önerdiği sıcak su sütunu / fıskiye püskürtme basıncı sınırları içinde çalışmalıdır.

Belgelendirme testleri, nominal fan motor çıkış gücünün % 10 içinde faaliyet gösteren belirli bir ürün ile yapılacaktır.

Ünitenin performansı değerlendirilmeden önce, test barometrik basıncındaki kapasite, standart barometrik basınca, aşağıdaki denklem kullanılarak ayarlanmalıdır:  

CSBP=CTBP/(1+K1)(BPStd-BPT))

CSBP=      Standart Barometrik Basınca (SBP) göre ayarlanmış kapasite

CTBP =     Test Barometrik Basıncındaki (TBP) kapasite

K1 =        Sabit. SI için 0,0023 ve IP için 0,0078

BPStd =   Standart Barometrik Basınç. SI için 101,325 kPa ve IP için 29,92 inç Hg

BPT =     Test Barometrik Basınç kPa (inç Hg)

Isıl Performans Yeteneği (%) - GEÇ / BAŞARISIZ

Herhangi bir CTI STD-201 hükmü altında, test edilen model (ilk belgelendirme testleri de dahil olmak üzere) en az %100 (% -5 kabul edilebilir toleransla birlikte) bir ısıl performans yeteneği gösteremiyorsa,  bu bir test başarısızlığı olarak kabul edilecek ve CTI STD-201 9.5 paragrafındaki hükümler uygulanacaktır. Bkz. Bölüm 9 - Uygunluk.

 

TPC % = CSBP (m3/h) / Öngörülen akış hızı (m3/h) * 100

m3/h = saat başına metre küp

TPC = Isıl Performans Yeteneği

Reference documents


Certification Manual 13th (November 2016)
Reference documentsRS 9C001-2014