Home
Aşağıdaki listeden bir Sertifikasyon Programı seçebilir ve programın kapsamı, tanımlar vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Sertifikalı ürünleri görün


 
Programın Kapsamı

Bu Sertifikasyon Programı Hassas Kontrol İklimlendirmeye yönelik fabrikasyon üniteler için kullanılır. Bu program, belirtilen test koşulları altında 100 kW'a kadar soğutma kapasitesine sahip üniteleri kapsar. Katılımcı Şirketler program kapsamındaki tüm üretim modellerini sertifikalandırmalıdır.

Tanımlar

2.1 Doğrudan genleşmeli hassas kontrol klima
İklimlendirilen alanda gerçekleştirilen prosesin gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış komple soğutma sistemini içeren ünite.

2.2 Su soğutmalı hassas kontrol klima
İklimlendirilen alanda gerçekleştirilen prosesin gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış fabrikasyon grup; soğutma çevrimi içeren bir soğuk su grubuna bağlıdır.

2.3 Toplam soğutma kapasitesi
Tanımlanmış bir zaman aralığı içerisinde klima tarafından havadan çekilen ısı.

2.4 Hissedilir soğutma kapasitesi
Ünitenin, evaporatör giriş havasından hissedilebilir ısı çekme kapasitesi.

2.5 A-ağırlıklı ses gücü
Gürültü şiddetinin subjektif değerlendirmesi ile açıklanabilecek belli bir ölçek üzerindeki rakam.

2.6 Etkin güç girişi
Ünitenin çektiği ortalama elektrik gücü:
- kompresörün çalışması ve buz çözme (defrost) için güç girişi, defrost için kullanılmayan ilave elektriksel ısıtma aygıtlarının gücü hariç
- ünitenin tüm kontrol ve emniyet aygıtlarının güç girişi
- klima içerisindeki ısı aktarım ortamlarının taşınmasını temin etmek üzere kullanılan nakil aygıtlarının (fanlar, pompalar vb.) orantısal güç girişi.

Test Gereklilikleri

"Değerlendirme gereklilikleri" bölümünde belirtilen standart değerlendirme koşullarında standart değerler saptanacaktır. Tüm standart performans değerleri aşağıdaki standartlara uygun olarak uygulanan testlerle doğrulanacaktır:

3.1 Oda kalorimetresi yöntemini kullanarak performans testi:
ISO 5151
"Kanalsız Klimalar ve Isı Pompaları, test ve derecelendirmesi".

3.2 Entalpi yöntemini kullanarak performans testi:
EUROVENT 6/6
"Bağımsız Klima Üniteleri"

3.3 Akustik Test:
EUROVENT 8/4
"Hava Soğutmalı Paket Oda Klimalarının Çınlama Odalarında Akustik Ölçümleri".

3.4 Büyük ekipmanların akustik testi:
EUROVENT 8/1
Açık Alanlarda ve Geniş Odalarda yer alan Makine ve Ekipmanların Sert Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Akustik Ölçümleri".

Akustik test için ünitelerin sıcaklık koşulları ve kurulumu ile ilgili teknik özellikler 6/C/006-2006 Dokümanında tanımlanmıştır.

Değerlendirme gereklilikleri

4.1 Performans testi
Tablo 1'deki standart değerler kullanılır. Üniteleri veya hava giriş ve çıkış tarafında kanal bağlantısı olan parçaları çevreleyen ortam sıcaklığı 15°C ila 30°C arasına ayarlanmalıdır.

Tablo 1: Performans testi için kullanılan standart değerler

Standart Değerlendirme için Çalışma Koşulları   
 İç ÜniteDış Ünite
Hava girişSoğuk suHava GirişSu **
Kuru termometre (°C)Yaş termometre (°C) Giriş (°C)
Çıkış ** (°C) Kuru termometre (°C)
Yaş termometre (°C) 
Giriş (°C) Çıkış ** (°C)
Doğrudan Genleşmeli Hassas Kontrol Klima
soğutma
2417--352430 35
Su soğutmalı Hassas Kontrol Klima
soğutma
2417 712.5----

* Bu sıcaklık, yaş termometre sıcaklığının dış kısımdaki ısı değişimini etkilediği ekipmanlar için kullanılır (dış ünite ısı eşanjörü için suyun gizli ısısını, ısı kaynağı veya kuyusunun tamamı veya bir kısmı olarak kullanan ünite).

** İmalatçının su debisi sabit ise, su çıkış sıcaklığının gösterilen rakamdan farklı olması kabul edilebilir.

Onaylanan Karakteristikler

Testler sonucunda hassas kontrol klimaların aşağıdaki karakteristikleri doğrulanır:
a) Toplam soğutma kapasitesi
b) Hissedilebilir soğutma kapasitesi
c) EER Enerji verimlilik oranı
d) A-ağırlıklı ses gücü iç ünite kısmı (kanalsız üniteler)
e) A-ağırlıklı ses gücü dış ünite kısmı (kanalsız doğrudan genleşmeli üniteler)
f) Kanaldan yayılan A-ağırlıklı ses gücü (kanallı üniteler)
g) Su basınç düşmesi (soğutulmuş sulu üniteler)

Rehberde kullanılan semboller

Pc Rehberde kullanılan sembollerkW
PsHissedilir soğutma kapasitesikW
PeEtkin güç girişikW
DpSu basıncı düşmesikPa
LwA-ağırlıklı ses gücü düzeyidB(A)
Lw envÜnite etrafındaki A-ağırlıklı ses gücü düzeyidB(A)
Lw in ductKanal içerisindeki A-ağırlıklı ses gücü düzeyidB(A)
MPSAna Güç Beslemesi 
EEREnerji verimlilik Derecesi 
Ekipmanın Sınıflandırması

Sertifikasyon ProgramıKod Soğutma tipiKod SistemKod İşletimKod Montaj* Kod 
Hassas Kontrol KlimalarCCHava SoğutmalıASplitSYalnızca soğutmaCYukarı akışU
Su SoğutmalıW
PaketPAşağı akışD
Soğuk SuC

* Diğer uygulamalar özel bilgilere göredir

Reference documents


CM 12th (November 2015)
Referans belgeler


OM-1-2015


RS-6C001-2018


RS-6C004-2010