Home
Aşağıdaki listeden bir Sertifikasyon Programı seçebilir ve programın kapsamı, tanımlar vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Sertifikalı ürünleri görün


 
Programın Kapsamı

Bu sertifikasyon programı seçilmiş Klima Santrali serilerini kapsar. Katılımcı, başvurulan ürün serileri içerisinde, beyan edilen maksimum hava akışına kadar olan tüm modelleri sertifikalandıracaktır. Asgari hava akış debisi 25 000 m3/saat'in altında olmalıdır.

Tanımlar

2.1 Klima Santrali
Bir fan veya daha fazla fan ile, hava dolaşımı, filtreleme, ısıtma, soğutma, ısı geri kazanımı, nemlendirme, kurutma ve karıştırma gibi fonksiyonlardan bir veya daha fazlasını yerine getirmek için gerekli diğer ekipmanları içeren kasa içinde, fabrikasyon bir ünitedir. Ünite kanal sistemi ile kullanılabilmelidir.

2.2 Ürün serisi
Aynı isim altında gruplandırılmış ve aynı seçim prosedürünü kullanan, farklı boyutlardaki bir ürün ailesi.

2.3 Defleksiyon
Ünitenin yan kısmının, pozitif ya da negatif bir basınç altında azami deformasyonudur. Ünitenin dış kısmında yer alan basınçsız bir referans düzleminden test basıncı altındaki dış ünite yüzeyine olan mesafedeki fark şeklinde ifade edilir. Defleksiyon ünite kasasının mukavemetini tanımlar.

2.4 Hava kaçak faktörü
Birim zarf alanı başına hava kaçağı.

2.5 Isıl geçirgenlik
Klima santralinin muhafazası üzerinden birim alandaki ısı akışı ve sıcaklık farkı

2.6 Isıl köprüleme faktörü 
Dış yüzey üzerindeki herhangi bir nokta ile, ortalama iç hava sıcaklığı arasındaki en düşük sıcaklık farkının, iç ve dış hava sıcaklıkları arasındaki farka oranı.

2.7 Filtre baypas kaçağı
Filtre hücreleri etrafındaki hava baypası

2.8 Akustik yalıtım
Klima santralinin ses yutum değeri

2.9 Isı geri kazanımı
Egzoz havasından besleme havasına aktarılan ısı

2.10 Kanal içi ses gücü
Kanal içerisine yayılan ses gücü 

2.11 Havadan yayılan ses gücü
Klima Santralinin dış kabuğu üzerinden yayılan ses gücü.

Test Gereklilikleri

İmalatçının verileri aşağıdaki standartlara uygun olarak uygulanan testlerle doğrulanacaktır:

3.1 Mekanik karakteristikler:
Avrupa Standardı prEN1886 : Binalar için Havalandırma - Klima Santralleri - Mekanik Performans (Kasım 1997)

3.2 Kapasite performansları
Avrupa Standardı prEN13053 : Binalar için Havalandırma - Klima Santralleri - Ünite, bileşen ve bölümlerin kapasite ve performans ölçümleri (Temmuz 1999)

Onaylanan Karakteristikler

4.1 Mekanik karakteristikler

Aşağıdaki mekanik karakteristikler onaylanacaktır:
a - Gövde Muhafaza mukavemeti
b - Muhafaza hava kaçağı
c - Filtre baypas kaçağı
d - Gövde ısıl geçirgenliği
e - Isıl köprüleme faktörü
f  - Gövde akustik yalıtımı

4.2 Performans karakteristikleri

Aşağıdaki mekanik karakteristikler onaylanacaktır:
a - Hava akışı - Mevcut statik basınç - güç girişi
b - Kanal içi oktav bant ses basınç seviyesi
c - Havadan yayılan ses gücü seviyesi
d - Isıtma kapasitesi*
e - Soğutma kapasitesi*
f  - Isı geri kazanımı*
g - Su tarafında basınç kaybı*

* Ürün yelpazesinin standart özellikleri ise

Klima Santrallerine yönelik Eurovent Enerji Verimliliği

Şubat 2009'da Klima Santrallerine yönelik yeni bir enerji verimliliği sınıflandırması yayımlanmıştır. İlgili açıklama aşağıdaki linkten yüklenebilir. 

EN 1886 Standardına göre model kutusu arasındaki testlerin karşılaştırması

Model Kutusu
EskiMevcut
Her bir hücrede bir erişim kapağı mevcuttur.Her bir bölümün işletme kısmında en az bir erişim kapağı (menteşeli ve standart kapatmalı, ancak penceresiz) ve en az bir sabit panel bulunacaktır.
Termodinamik değerler belirlendiğinde, su geçirmez ünitelerin üzeri kapatılmayacaktır (örn., bir çatı veya çatı kaplaması ile).
İmalatçının normal montaj kurallarına göre test laboratuvarında test mühendisi tarafından test kurulumu.
Gövde mekanik mukavemeti
EskiMevcut

Test basıncı: ±1500Pa
Sınıflandırma:
Maks. bükülme 4 mm => sınıf 2
Maks. bükülme 10 mm => sınıf1
Maks. bükülme > 10mm => sınıf 1B

±2500Pa'lık bir test basıncı sonrası, geri kalan defleksiyon 2 mm'den daha az ise:
Maks. bükülme 4 mm => sınıf 2(A)
Maks. bükülme 10 mm => sınıf 1(A)

Test basıncı: ±1000 Pa
Sınıflandırma:
±2500 Pa'lık bir test basıncı sonrası geri kalan defleksiyon 2 mm'den daha az olmalıdır.
Maks. bükülme 4 mm => class D1(M)
Maks. bükülme 10 mm => class D2(M)
Maks. bükülme > 10 mm => class D3(M)
Gövde hava kaçağı
EskiMevcut

Test basıncı: -400 Pa
Sınıflandırma:
Maks. kaçak oranı 0,44 l/sm² => sınıf B
Maks. kaçak oranı 1,32 l/sm² => sınıf A
Maks. kaçak oranı 3,96 l/sm² => sınıf 3A

Test basıncı: +700 Pa
Sınıflandırma:
Maks. kaçak oranı 0,63 l/sm² => sınıf B
Maks. kaçak oranı 1,90 l/sm² => sınıf A
Maks. kaçak oranı 5,70 l/sm² => sınıf 3A

 

Test basıncı: -400 Pa
Sınıflandırma:
Maks. kaçak oranı 0,15 l/sm² => sınıf L1(M)
Maks. kaçak oranı 1,44 l/sm² => sınıf L2(M)
Maks. kaçak oranı 3,96 l/sm² => sınıf L3(M)

Test basıncı: +700 Pa
Sınıflandırma:
Maks. kaçak oranı 0,22 l/sm² => sınıf L1(M)
Maks. kaçak oranı 0,63 l/sm² => sınıf L2(M)
Maks. kaçak oranı 1,90 l/sm² => sınıf L3(M)

Kaçak testi dayanım testinden sonra yapılacaktır.

Filtre baypas kaçağı
EskiMevcut
Muhafaza kaçak testi sırasında birleşme yerleri üzerinde negatif basınç oluşacağından, filtre çerçevesi bölüm birleşme yerlerinin uzağına yerleştirilecektir.
Isıl testler
EskiMevcut
Ünite, kutunun alt kısmı cereyansız bir odanın zemininden en az 100 mm yukarıda olacak şekilde, yalıtım blokları ile desteklenecektir.Ünite, kutunun alt kısmı cereyansız (hava hızı 0,1 lt/sn'den daha az) bir odanın zemininden 300 ila 400 mm yukarıda olacak şekilde, yalıtım blokları ile desteklenecektir.
Kutu içerisine aşağıdakiler monte edilecektir:
- harici olarak kontrol edilebilir, elektrikli ısıtıcı elemanları;
- saatte minimum 100 hava değişimine eşit toplam serbest hava hacmi performansına sahip dairesel bir fan.
Kutu içerisine aşağıdakiler monte edilecektir:
- harici olarak kontrol edilebilir, bir veya daha fazla elektrikli ısıtıcı eleman;
- ölçüm noktaları arasındaki iç hava sıcaklığı farkının 2.0 K'dan daha büyük olmasını engelleyecek şekilde, saatte 100 ila 110 hava değişimine eşit toplam serbest hava hacmi performansına sahip bir veya daha fazla dairesel fan.
İç sıcaklığın belirlenmesi için 10 adet sensör kullanılır.İç sıcaklığın belirlenmesi için 16 adet sensör kullanılır.
Hava sıcaklığı ölçme aygıtının doğruluğu 0,5K olacaktır.Hava sıcaklığı ölçme aygıtının doğruluğu 0,1K olacaktır.
Dış hava sıcaklığı ünitenin dört dikey kenarının merkezinden 1.0 metre uzaklıktaki bir noktada ölçülecektir.Dış hava sıcaklığı ünitenin üst, alt ve dört düşey kenarının merkezinden 0.25 metre uzaklıktaki bir noktada ölçülecektir.
Her iki ölçüm seti de 30 dakikalık bir süre boyunca 1.5K'yı geçmeyecek standart bir sapma sağlayacaktır.Her iki ölçüm seti de (ortalama iç/ortalama dış sıcaklık) 30 dakikalık bir süre boyunca 1,0K'yı geçmeyecek standart bir sapma sağlayacaktır.
Isıl geçirgenlik
EskiMevcut
Ölçüm esnasında sıcaklık farkı:
20 K ila 25 K.
Ölçüm esnasında sıcaklık farkı:
20 K sabit.
Isıl köprüleme
EskiMevcut
Ölçüm esnasında sıcaklık farkı:
20 K ila 25 K.
Ölçüm esnasında sıcaklık farkı:
20 K.
İç sıcaklığın belirlenmesi için, 10 sensör değerinin ortalaması kullanılacaktır.Model kutusu üç bölüme ayrılacaktır.
İç sıcaklığın belirlenmesi için, 8 sıcaklık sensörü değerinin ortalaması kullanılacaktır. Bölümün maksimum dış sıcaklığı ile birlikte, Kb değeri hesaplanacaktır. Üç bölümün en düşük değeri tüm model kutusunun Kb değeri olarak alınacaktır.
Gövde akustik yalıtımı
EskiMevcut
Model kutusunun orta kısmına, zemine titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmış bir ses kaynağı monte edilecektir.Model kutusunun orta kısmında, ardışık iki konuma, zemine titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmış bir ses kaynağı monte edilecektir. Ses yutum değerinin belirlenmesi için her iki ölçümün ortalaması kullanılacaktır.
Reference documents


Certification Manual (14th Edition)

 


OM-5-2018

 


RS/6/C/005-2018


RS/6/C/011-2018 Hygienic AHU