Home
Aşağıdaki listeden bir Sertifikasyon Programı seçebilir ve programın kapsamı, tanımlar vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Sertifikalı ürünleri görün


 
Programın Kapsamı

Eurovent Havadan Havaya Döner Tip Isı Eşanjörleri Sertifikasyon Programı, kasa içinde tüm Döner Tip Isı Eşanjörlerini kapsar.
Katılımcılar, mevcutsa aşağıdaki karakteristikler de dahil olmak üzere, tüm modelleri sertifikalandıracaklardır:

  • tüm sınıflar:

    yoğuşma rotoru / nem çekme özelliği (higroskopik) olmayan
    rotor entalpi rotoru / higroskopik (nem çekme özelliği olan) rotor
    soğurma (sorpsiyon) rotoru

  • tüm rotor geometrisi (dalga yüksekliği, levha kalınlığı)
  • tüm boyutlar (rotor çapları ve rotor derinlikleri)
  • tüm materyaller
  • tüm hava akış hızları
  • tüm farklı sızdırmazlık (varsa) tipleri

 

Soğurma (sorpsiyon) rotoru sınıfı, gizli verimlilik konusundaki ilave gereklilikleri de yerine getirmelidir ("Onaylanan Karakteristikler" bölümüne bakınız).

Tanımlar

2.1 Döner Tip Isı Eşanjörü:

Döner Tip Isı Eşanjörü, enerjiyi (hissedilir veya toplam) bir hava akımından diğerine aktarmak amacıyla döner bir silindir veya çark içeren bir aygıttır. Döner tip Isı Eşanjörleri, ısı geçiş malzemesi, bir tahrik mekanizması, bir kasa veya çerçeve ile havanın bir hava akımından diğerine baypas olmasını ya da sızmasını engelleyen sızdırmazlık elemanları içerir.

2.2 Ürün Serisi

Sertifikasyon Programı, "Yoğuşma rotoru / nem çekme özelliği (higroskopik) olmayan", "Entalpi Rotoru/higroskopik (nem çekme özelliği olan) Rotor" ve "Soğurma (sorpsiyon) Rotoru" Döner Tip Isı eşanjörü sınıflarına yöneliktir.

2.3 Basınç Düşmesi

Bir hava akışı içerisindeki ünitenin girişi ve çıkışı arasındaki toplam basınçtaki kayıp.

Test Gereklilikleri

Rotorların testi için aşağıdaki standartlar kullanılacaktır:

EN 308 (Haziran 1997)
"Isı eşanjörleri - Havadan Havaya ve Baca Gazlarıyla Isı Geri Kazanım Cihazlarının Performansının Tayini İçin Test Prosedürleri".

ARI Standardı 1060-2001
"Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Ekipmanlarına Yönelik Havadan Havaya Isı Eşanjörlerinin Değerlendirilmesi".

Eurovent dokümanı 8/C/002-2006'ya göre test esnasında özel talimatlar uygulanacaktır.

Onaylanan Karakteristikler

a. Hissedilir verimlilik
b. Gizli verimlilik
c. Basınç düşmesi

Soğurma (sorpsiyon) rotoru sınıfı, gizli verimlilik konusundaki ilave gereklilikleri de yerine getirmelidir.
Nominal hava akış hızına sahip test koşulları altında gizli verimlilik hissedilebilir verimliliğin en az %60'ı olmalıdır. Daha düşük gizli verimlilik değerine sahip rotorlar yalnızca "Entalpi Rotoru/higroskopik (nem çekme özelliği olan) Rotor" sınıfında setifikalandırılabilir.

Yayımlanan Veriler

Yayımlanan veriler aşağıdaki koşullara karşılık gelir:

5.1 Rotor çapları gerçek dış çaplardır

5.2 Hava hızları, rotorun serbest yüzey alanı (iç contalar ve göbeksiz) ve 1,2 kg/m3'lük bir yoğunluğa göre hesaplanır.

5.3 Nominal hava akımı yukarıda tanımlanan hız ve 1,2 kg/m3'lük bir yoğunluğa göre hesaplanır.

5.4 Basınç düşmesi 1,2 kg/m3'lük bir yoğunluğa göredir.

Rehberde kullanılan semboller

Rehberde herhangi bir özel sembol kullanılmamıştır.
Ekipmanların Sınıflandırılması

Bu tip bir ürün için herhangi bir özel sınıflandırma yoktur.
Reference documents


OM-10-2018


RS 8/C/002-2018