Home
Aşağıdaki listeden bir Sertifikasyon Programı seçebilir ve programın kapsamı, tanımlar vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Sertifikalı ürünleri görün


 
Programın Kapsamı

Bu Sertifikasyon programı Havadan Havaya Plakalı ve Boru Tipi Isı Eşanjörlerinin seçilmiş ürün yelpazesine yöneliktir.
Katılımcılar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, seçilen ürün gamı içerisindeki tüm modelleri sertifikalandıracaklardır:
- çapraz akışlı, ters akışlı ve paralel akışlı ısı eşanjörleri
- tüm boyutlar
- tüm materyaller
- tüm hava akış hızları
- tüm kenar uzunlukları
Baypas ve sönümleyici gibi aksesurlarlı Isı Eşanjörleri programın dışında bırakılmıştır.
Ünite kombinasyonları da (ikiz eşanjörler) programa dahil değildir.

Tanımlar

2.1 Havadan Havaya Plakalı veya Boru Tipi Isı Eşanjörleri
Isı Eşanjörü ısıl enerjiyi (hissedilir veya toplam) herhangi bir hareketli parça olmadan, bir hava akışından diğerine aktarmak üzere tasarlanmıştır.
Isı geçiş yüzeyleri plakalar şeklindedir. Bu eşanjörler, paralel akışlı, çapraz akışlı veya ters akışlı yapıda veya üçünün kombinasyonu şeklinde olabilir.

2.2 Ürün Serisi
Aynı tasarıma göre imal edilmiş ve aynı seçim prosedürünü kullanan, farklı boyutlardaki bir ürün ailesi.

2.3 Kuru verimlilik
Kuru sıcaklık farklarının oranı (yoğuşmasız):
  denklemde

11 Sıcak hava girişi
12 Sıcak hava çıkışı
21 Soğuk hava girişi
22 Soğuk hava çıkışı

2.4 Yaş verimlilik
Yaş sıcaklık farklarının oranı (yoğuşmalı):2.5 Basınç Düşmesi
Bir ünitenin girişi ve çıkışı arasındaki toplam basınçtaki kayıp

2.6 Dahili Hava Kaçağı
İki hava akımı arasındaki hava kaçağı.

Test Gereklilikleri

Testler aşağıdaki standarda uygun olarak yapılacaktır:

EN 308
"Isı eşanjörleri - Havadan Havaya ve Baca Gazlarıyla Isı Geri Kazanım Cihazlarının Performansının Tayini İçin Test Prosedürleri".


Eurovent dokümanı 8/C/001-2005'e göre test esnasında özel talimatlar uygulanacaktır.

Onaylanan Karakteristikler

Aşağıdaki karakteristikler onaylanacaktır:
a - Kuru verimlilik
b - Yaş verimlilik
c - Basınç düşmesi

Yayımlanan veriler 1 m genişlik (yan duvarsız), 200 Pa basınç kaybı ve 1.2 kg/m3 yoğunluğa sahip bir üniteye karşılık gelir.

Reference Documents


CM 12th (November 2015)
Rehberde kullanılan semboller

Rehberde herhangi bir özel sembol kullanılmamıştır.
Ekipmanların Sınıflandırılması

Bu tip bir ürün için herhangi bir özel sınıflandırma yoktur.

Reference documents


OM-8-2018


RS 8/C/001-2017