Home
Genel Bakış
Eurovent Sertifikasyonu nedir?

Eurovent Sertifikasyonu, iklimlendirme ve soğutma ürünlerinin, Avrupa ve uluslararası standartlara göre performans derecelendirmelerini onaylar.

Amaç, rekabete dayalı oyun sahasını tüm imalatçılar için aynı seviyeye getirerek ve de endüstriyel performans derecelendirmelerinin bütünlüğünü ve doğruluğunu artırarak müşteri güveni oluşturmaktır.


Site haritası
Sertifikasyonun faydaları

Sertifikasyon - son kullanıcı ve imalatçı için benzer şekilde faydalıdır

Kullanıcılar için:
Son kullanıcılar, ürünün tasarım özelliklerine uygun olarak çalışacağı, enerji maliyetinin doğru şekilde belirtileceği ve böylece satın alınan ürünün başlangıçtaki yatırıma uygun olacağı konusunda güven içerisinde olacaktır.

İmalatçılar için:
Eurovent Sertifikasyon programları imalatçılara eşit şartlarda ve mukayese edilebilir verilere dayalı, adil bir rekabet zemini sunar. Neticede, tüm sektörün imajı ve bütünlüğü geliştirilirken, imalatçılar ile projeciler arasında daha iyi bir güven tesis edilecektir.


Sertifikalı Ürünler Listesi
Sertifikasyon Programları ve Katılımcılar
Eurovent sertifikasyonu, her biri bir tip soğutma veya iklimlendirme ürününe karşılık gelen, farklı Programlardan oluşur. Ürünleri sertifikalandırılan bir imalatçı Katılımcı olarak adlandırılır.

Program Tanımları
Katılımcı Listesi
Çevrimiçi Sertifikalı Ürün Rehberi
Mevcut Web Sitesi veya Çevrimiçi Sertifikalı Ürün Rehberi, programlara ilişkin ayrıntılar, katılımcıların listesi, ürün referansları ve performans derecelendirmelerini içerir. Eurovent Sertifikasyon Şirketi sertifikalı tüm ürünler, ürün gamı ve yeni katılımcıların durumlarına ilişkin güncel bilgiler sağlar.

Sertifikalı Ürün Arama