Home
Eurovent Sertifikasyonu
Eurovent Logosu

Eurovent Sertifikasyon Logosu, ürünlerin bağımsız kontrollere tabi tutulduğunu ve doğru bir şekilde derecelendirildiğini garanti eder. Bu sembol, projeciler, mekanik müteahhitler ve son kullanıcılara, katılımcı tarafından pazarlanan ürünlerin doğru bir şekilde sınıflandırıldığını garanti eder. Sertifikasyon sembolü ve aşağıdaki ifade teknik özelliklerin gösterildiği belgelerde/abaklarda, literatürde ve reklam dokümanlarında gösterilecektir:

"(Şirketin adı), Eurovent Sertifikasyon (İlgili ürün ailesinin adı) Programına katılmış olup, sertifikalandırılmış modellerin onaylı verileri Eurovent Rehberinde listelenmektedir."


Sağlıklı ve adil rekabet

Avrupa İklimlendirme Endüstrisinin önemi ve güvenilirliği, Eurovent Sertifikasyon Şirketi tarafından kurulan ve yönetilen gönüllü sertifika programlarının varlığıyla açık bir biçimde gösterilmektedir.

İyi tanımlanmış prosedürlere dayalı üçüncü şahıs testleri ile elde edilen ürün performans karşılaştırması, tüm imalatçılara açık bir pazarda, sağlıklı ve adil bir rekabet sağlar.


Sertifikalı Ürünler ve Sertifikasyon Programları

Eurovent Sertifikasyon Programlarının amacı ürünlerin derecelendirmesine yönelik ortak bir kriterler dizisi oluşturmaktır. Sertifikalı ürünlerin ayrıntılı biçimde tanımlanması sayesinde, ayrıntılı karşılaştırma ve performans kalifikasyon testleri uygulamaya gerek olmadığından, mühendislerin işi kolaylaşır. Danışmanlar, projeciler ve kullanıcılar ürünleri, katalog verilerinin doğruluğuna güven içerisinde seçebilirler. Eurovent Sertifikasyonu tarafından aşağıdaki ürün tipleri sertifikalandırır:


 • Plakalı Tip Hava-Hava Eşanjörler (AAHE)
 • Döner Tip Hava-Hava Eşanjörler (AARE)
 • 12 kW'ın altında soğutma kapasitesine sahip Konfor Klimaları (AC1)
 • 12 kW ila 45 kW arasında soğutma kapasitesine sahip Konfor Klimaları (AC2)
 • 45 kW ila 100 kW arasında soğutma kapasitesine sahip Konfor Klimaları (AC3)
 • Klima Santralleri (AHU)
 • Soğuk Kirişler (CB)
 • Hassas Kontrol Klima Cihazları (CC)
 • Fan Coil Üniteleri (FC)
 • Kanallı Tip Fan Coil Üniteleri (FCP)
 • İnce Hava Filtreleri (F5-F9 Sınıfı) (FIL)
 • Soğuk Oda Evaporatörleri (HECOOL)
 • Hava Soğutmalı Kondenserler (HECOND)
 • Kuru Soğutucular (HEDCOOL)
 • Isıtma ve Soğutma Bataryaları (HECOILS)
 • Soğutma Grupları (LCP)
 • Soğutmalı Teşhir Dolapları (RDC)

Program tanımları
Sertifikalı ürün listesi
Certification Procedures

Bir imalatçı bir sertifikasyon programına katıldığında, performans verileri ile birlikte, model veya model gamının bir listesini sunmak zorundadır. Dosyalar Eurovent Sertifikasyon Şirketi tarafından değerlendirilir ve bağımsız laboratuvarlar tarafından test edilmek üzere önceden tanımlanmış sayıda ünite seçilir.

Sonuçların ilgili standartlara uygun olması halinde, modeller veya model gamı Çevrimiçi Eurovent Sertifikasyon Rehberinde listelenir. Modeller, katalog verilerine uygunluğunu doğrulamak üzere, düzenli olarak rasgele teste tabidir.


Bağımsız laboratuvarlar
Ayrıntılı Prosedürler
Çevrimiçi Rehbere Giriş

"Certify-All" sertifikası açıklık ve şeffaflık getirir ve böylelikle tüm sistemin değerini artırır.

Her bir sertifikasyon programının kapsamı açık biçimde tanımlanmalıdır. Tanımlanan kapsam altında bir katılımcı tarafından imal edilen veya satılan, ilgili sertifikasyon programında yer alan tüm ürünler sertifikalandırılmalıdır. Uygulanabildiği yerde, "Certify-All" prosedürü, "tanımlanan kapsam altında Avrupa pazarına sunulan tüm ürünleri" ifade eder.

Yalnızca bağımsız bir laboratuvarda test edilebilecek ürünler bir program kapsamına dahil edilecektir. Bazı ürünler için, seçim yazılımı sertifikalandırılır ve ürün gamı minimum bağımsız bir laboratuvarda testi mümkün olabilecek boyutta olacaktır.